Prawo Cywilne

“koronawirus”, a umowa z biurem turystycznym – czy można odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy?

Witam serdecznie, dziś postaram się pomóc prawnie osobom, które zawarły umowę z biurem turystycznym o świadczenia usług turystycznych, ale nie mogą z nich skorzystać, z uwagi na związany z “koronawirusem” obowiązujący stan epidemiologiczny na skali międzynarodowej. No właśnie moi Drodzy, co byście zrobili w takiej sytuacji? Co zrobiliście? Może jeszcze nie podjęliście decyzji? Ja dziś […]

Read More
Prawo Karne

Przestępstwo kradzieży – na czym polega, czy organy ścigania słusznie stawiają mi zarzuty?

Przestępstwo kradzieży należy uznać za jedno z pospolitych przestępstw uregulowanych w polskim systemie prawa. Konstrukcja tego przestępstwa bardzo często niesie za sobą problemy związane z ustaleniem zakresu jego penalizacji, zwłaszcza wobec osób, które z nauką prawa karnego nie miały nigdy do czynienia.            Przestępstwo to w typie podstawowym zostało unormowane w art. 278 par 1 […]

Read More
Prawo Cywilne
Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Rozliczenie po rozwodzie małżonków w zakresie nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka

Rzeczą naturalną jest, że małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa dokonują różnych nakładów na rzeczy wspólne, tj. np. wykonują remont swojego wspólnego mieszkania z pieniędzy wspólnych. Dość powszechnym zjawiskiem jest również dokonywanie takich nakładów z majątku wspólnego na rzeczy, które nie są objęte wspólnością majątkową (małżeńską), lecz wchodzą w skład majątku osobistego jednego z małżonków. Przykładem […]

Read More
Prawo Cywilne
Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Czy mogę płacić alimenty bezpośrednio do rąk małoletniego dziecka? (odpowiedź dla Czytelniczki)

Witam serdecznie! Dziś odpowiadam na pytanie naszej Czytelniczki – Anny. Pani Anna rozwiodła się ze swoim mężem, a na mocy wyroku rozwodowego sąd zasądził od niej na rzecz małoletniego dziecka (12 lat) określoną kwotę alimentów. Czytelniczka chciałaby alimenty przekazywać bezpośrednio swojemu dziecku, bowiem obawia się, że ojciec dziecka nie będzie przeznaczał uiszczanych przez nią alimentów […]

Read More
Prawo Cywilne
Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Nowy związek w trakcie rozwodu – czy wpływa na twoją winę rozkładu pożycia?

W realiach polskiego sądownictwa, postępowanie sądowe o rozwód trwa zasadniczo bardzo długo, zwłaszcza, gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci. Nierzadko w trakcie jego trwania małżonkowie pomimo formalnie prawnie trwającego jeszcze związku, próbują ułożyć sobie życie z innym partnerem. Wśród takich osób często pojawia się obawa, czy stworzenie nieformalnego związku z nowym partnerem w trakcie toczącego się […]

Read More
Prawo Karne

Obrona konieczna – czym jest i jak nie przekroczyć jej granic?

    Kodeks karny w rozdziale III zawiera szereg przepisów wyłączających odpowiedzialność karną. Do jednej z ich grup zalicza się tzw. kontratypy, które regulują okoliczności wyłączające bezprawność czynu.     POJĘCIE KONTRATYPÓW   Twórcą pojęcia kontratypów był prof. Władysław Wolter, według którego: „przez kontratypy rozumiemy te i tylko te okoliczności, które, mimo że czyn wykazuje […]

Read More
Prawo Cywilne

Kiedy i w jaki sposób ograniczyć powództwo? (wzór)

         Witam serdecznie.          Dziś chcę zwięźle przedstawić Wam kilka informacji na temat czynności procesowej, jaką jest ograniczenie powództwa. W postępowaniach o zapłatę nierzadko dochodzi do sytuacji, w której w toku postępowania pozwany częściowo ureguluje należność dochodzoną w procesie przez powoda. W takim wypadku wymagana jest interwencja strony powodowej i dokonanie czynności ograniczenia powództwa o […]

Read More
Prawo Cywilne

Jakie są różnice między umową dożywocia, a umową służebności osobistej ?

  W Kodeksie cywilnym znajdujemy dwie o zbliżonym charakterze instytucje – umowę dożywocia oraz służebność osobistą. Pomimo faktu, że obie instytucje różnią się od siebie, to jednak są one często ze sobą mylone. Stąd też postanowiłem bliżej przyjrzeć się ich regulacjom i zwięźle przedstawić, czym w kluczowych elementach się te umowy ze sobą różnią. W […]

Read More
Prawo Cywilne

Dostałem wyrok zaoczny. Co powinienem zrobić?

  Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego w przypadku, gdy pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wydaje wyrok zaoczny (art. 339 §1 k.p.c.). Jeśli wydano przeciwko Tobie wyrok zaoczny, oznacza to więc, że albo nie stawiłeś się na posiedzenie albo też pomimo stawienia […]

Read More
Prawo Cywilne

Pożyczyłem pieniądze bez umowy pisemnej. Jak je odzyskać?

Witam Was ponownie! Wielu z Was na pewno spotkało się z sytuacją, w której ktoś pożyczył drugiej osobie określoną ilość pieniędzy, nie stwierdzając tego przedsięwzięcia pisemną umową. Często w takiej sytuacji pożyczkobiorcy wykorzystują brak dokumentowego dowodu zawarcia transakcji i najzwyczajniej nie zwracają udzielonej pożyczki. Co powinien w takiej sytuacji uczynić pożyczkodawca? Jakie przysługują mu środki […]

Read More