Prawo Cywilne
Prawo Karne
Prawo Pracy
Prawo Rodzinne i Opiekuńcze
przestępstwo niealimentacji

Co się stanie, kiedy tylko zaprzestaniemy spłacania alimentów – oczywiste oraz niemoralne przestępstwo niealimentacji.

Przestępstwo niealimentacji (wyparcie się od prawa alimentacyjnego) – wstęp. Przestępstwo niealimentacji jest kolejnym z przestępstw skierowanych przeciw rodzinie i opiece (patrz również : przestępstwo znęcania się). Niektórzy twierdzą, że niepłacenie alimentów jest czymś normalnym , społecznie akceptowane, czy wręcz nierzadko zasadnym z uwagi na naszą czy uprawnionego do alimentów sytuację życiową lub majątkową. Nie do […]

Read More
Bez kategorii
Prawo Cywilne
Prawo Karne
Prawo Pracy
Prawo Rodzinne i Opiekuńcze
przestępstwo niealimentacji

Konsekwencje zaprzestania spłacania alimentów na dziecko – oczywiste oraz niemoralne przestępstwo niealimentacji.

    Kara niealimentacji (uchylanie się od prawa alimentacyjnego) – wstęp. Przestępstwo niealimentacji jest kolejnym z przestępstw ukierunkowanych przeciw członkom rodziny i opiece (patrz również : przestępstwo znęcania się). Wiele osób myśli, że unikanie płacenia alimentów jest czymś normalnym , społecznie akceptowane, czy wręcz czasem zasadnym z uwagi na naszą czy uprawnionego do alimentów sytuację […]

Read More
Prawo Cywilne
Prawo Karne
Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Co się dzieje, kiedy zaprzestaniemy spłacania alimentów. Jawne przestępstwo niealimentacji.

Przestępstwo niealimentacji (uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego) – początek. Przestępstwo niealimentacji jest kolejnym z przestępstw ukierunkowanych przeciwko rodzinie i opiece (spójrz także: przestępstwo znęcania się). Niektórzy twierdzą, że unikanie płacenia alimentów jest czymś zwyczajnym, społecznie zaakceptowane, czy wręcz nierzadko zasadnym z uwagi na naszą czy uprawnionego do alimentów sytuację życiową lub majątkową, błąd! Często spada […]

Read More
Prawo Cywilne

“koronawirus”, a umowa z biurem turystycznym – czy można odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy?

Witam serdecznie, dziś postaram się pomóc prawnie osobom, które zawarły umowę z biurem turystycznym o świadczenia usług turystycznych, ale nie mogą z nich skorzystać, z uwagi na związany z “koronawirusem” obowiązujący stan epidemiologiczny na skali międzynarodowej. No właśnie moi Drodzy, co byście zrobili w takiej sytuacji? Co zrobiliście? Może jeszcze nie podjęliście decyzji? Ja dziś […]

Read More
Prawo Karne

Przestępstwo kradzieży – na czym polega, czy organy ścigania słusznie stawiają mi zarzuty?

Przestępstwo kradzieży należy uznać za jedno z pospolitych przestępstw uregulowanych w polskim systemie prawa. Konstrukcja tego przestępstwa bardzo często niesie za sobą problemy związane z ustaleniem zakresu jego penalizacji, zwłaszcza wobec osób, które z nauką prawa karnego nie miały nigdy do czynienia.            Przestępstwo to w typie podstawowym zostało unormowane w art. 278 par 1 […]

Read More
Prawo Cywilne
Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Rozliczenie po rozwodzie małżonków w zakresie nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka

Rzeczą naturalną jest, że małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa dokonują różnych nakładów na rzeczy wspólne, tj. np. wykonują remont swojego wspólnego mieszkania z pieniędzy wspólnych. Dość powszechnym zjawiskiem jest również dokonywanie takich nakładów z majątku wspólnego na rzeczy, które nie są objęte wspólnością majątkową (małżeńską), lecz wchodzą w skład majątku osobistego jednego z małżonków. Przykładem […]

Read More
Prawo Cywilne
Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Czy mogę płacić alimenty bezpośrednio do rąk małoletniego dziecka? (odpowiedź dla Czytelniczki)

Witam serdecznie! Dziś odpowiadam na pytanie naszej Czytelniczki – Anny. Pani Anna rozwiodła się ze swoim mężem, a na mocy wyroku rozwodowego sąd zasądził od niej na rzecz małoletniego dziecka (12 lat) określoną kwotę alimentów. Czytelniczka chciałaby alimenty przekazywać bezpośrednio swojemu dziecku, bowiem obawia się, że ojciec dziecka nie będzie przeznaczał uiszczanych przez nią alimentów […]

Read More
Prawo Cywilne
Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Nowy związek w trakcie rozwodu – czy wpływa na twoją winę rozkładu pożycia?

W realiach polskiego sądownictwa, postępowanie sądowe o rozwód trwa zasadniczo bardzo długo, zwłaszcza, gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci. Nierzadko w trakcie jego trwania małżonkowie pomimo formalnie prawnie trwającego jeszcze związku, próbują ułożyć sobie życie z innym partnerem. Wśród takich osób często pojawia się obawa, czy stworzenie nieformalnego związku z nowym partnerem w trakcie toczącego się […]

Read More
Prawo Karne

Obrona konieczna – czym jest i jak nie przekroczyć jej granic?

    Kodeks karny w rozdziale III zawiera szereg przepisów wyłączających odpowiedzialność karną. Do jednej z ich grup zalicza się tzw. kontratypy, które regulują okoliczności wyłączające bezprawność czynu.     POJĘCIE KONTRATYPÓW   Twórcą pojęcia kontratypów był prof. Władysław Wolter, według którego: „przez kontratypy rozumiemy te i tylko te okoliczności, które, mimo że czyn wykazuje […]

Read More
Prawo Cywilne

Kiedy i w jaki sposób ograniczyć powództwo? (wzór)

         Witam serdecznie.          Dziś chcę zwięźle przedstawić Wam kilka informacji na temat czynności procesowej, jaką jest ograniczenie powództwa. W postępowaniach o zapłatę nierzadko dochodzi do sytuacji, w której w toku postępowania pozwany częściowo ureguluje należność dochodzoną w procesie przez powoda. W takim wypadku wymagana jest interwencja strony powodowej i dokonanie czynności ograniczenia powództwa o […]

Read More