Dzień: 10 marca 2019

Prawo Cywilne
Prawo Pracy

Co jeśli pracodawca potrącił mi z wynagrodzenia kwotę stanowiącą nadwyżkę zawyżonego wypłaconego wcześniej wynagrodzenia?

Kodeks pracy zwiera przepisy zapewniające ochronę wynagrodzenia za pracę. Jedna z form tej ochrony została uregulowana  w art. 87 §1 k.p., który możliwość potrącenia wynagrodzenia pracownika ogranicza do szczególnych roszczeń, takich jak np. zaliczki udzielone pracownikowi, nałożone na pracownika kary porządkowe na podstawie art. 108 k.p., czy też roszczenia alimentacyjne. Zgodnie natomiast z art. 91 […]

Read More
Prawo Cywilne
Prawo Pracy

Czy muszę zwracać pracodawcy nadwyżkę omyłkowo zawyżonego wynagrodzenie za pracę?

            W praktyce zdarza się, że w wyniku omyłki pracodawcy pracownik otrzymuje zawyżone wynagrodzenie za dany miesiąc. Wiąże się to z kolei z pytaniem, czy kwota stanowiąca nadwyżkę powinna zostać przez pracownika zwrócona na rzecz pracodawcy.               ZAWYŻONE WYNAGRODZENIE – BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE W pierwszej kolejności należy zauważyć, że kwota stanowiąca nadwyżkę wynagrodzenia w świetle […]

Read More
Prawo Cywilne

Jak odwołać darowiznę z powodu rażącej niewdzięczności

  Umowa darowizny jest porozumieniem, w ramach którego dochodzi do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku (art. 888 § 1 k.c.).          Z uwagi na charakter darmy rozporządzenia prawem na mocy takiej umowy, ustawodawca w sposób ściśle określony uregulował okoliczności, w których można darowiznę odwołać. Z pewnością sprzecznym z zasadami współżycia społecznego byłoby, […]

Read More