Czy przedawnione roszczenie wygasa?

Witam Was serdecznie!

Chcę dziś poruszyć temat przedawnień roszczeń. Większość z Was zapewne ma świadomość tego, że roszczenia (uprawnienia do żądania świadczeń), co do zasady ulegają przedawnieniu. Następuje to po upływie określonego prawem terminu przedawnienia. Kodeks cywilny zawiera ogólne regulacje dotyczące terminu przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c.), jak też szczególne odnoszące się do konkretnych roszczeń cywilnoprawnych (np. 751 k.c.). W Kodeksie cywilnym można znaleźć również takie roszczenia, które w ogóle nie podlegają przedawnieniu (np. roszczenie o zasiedzenie).

Skutek przedawnienia określonego roszczenia reguluje art. 117 § 2 k.c., zgodnie z którym: „po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne”.

W myśl cytowanego przepisu, samoistny upływ przedawnienia nie będzie skutkował jego wygaśnięciem. Ziszczenie się przesłanki przedawnienia roszczenia (upływ określonego czasu) nie wyklucza więc możliwości jego dochodzenia. Przedawnienie wierzytelności umożliwia jedynie uchylenie się przez dłużnika od jego zaspokojenia. Wymaga to, co do zasady jego wyraźnej aktywności w tym zakresie (podniesienie zarzutu przedawnienia).

 

Dochodzenie przedawnionych roszczeń

 

Dochodzenie przedawnionego roszczenia jest jednak ryzykowne, gdyż w przypadku gdy dłużnik ma wiedzę o fakcie przedawnienia dochodzonego przeciwko niemu roszczenia i podniesie stosowny w tym zakresie zarzut, to przegrywamy proces, a co za tym idzie ponosimy w pełni jego koszty.

         Należy jednocześnie wyraźnie zaznaczyć, że na mocy ustawy z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie Kodeksu cywilnego i niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r., poz. 1140), wprowadzono nowy przepis (art. 117 §21 k.c.), który wprowadza pewne wyjątki w kwestii dochodzenia przedawnionych roszczeń. Wprowadzenie tej zmiany uzasadnia się zbyt częstym dochodzeniem przedawnionych roszczeń przez firmy windykacyjne od konsumentów, którzy nie mieli wystarczającego obycia prawnego, aby bronić w procesie swoich praw i uchylić się od zaspokojenia roszczenia. Często tego rodzaju sprawy kończyły się na wydaniu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nakazującego zapłatę na rzecz firmy windykacyjnej przedawnionej należności, a od którego większość konsumentów nie odważyło się złożyć sprzeciwu.  Zgodnie z wprowadzoną ww. zmianą w Kodeksie cywilnym, sąd zobowiązany jest do badania terminu przedawnienia z urzędu, w przypadku gdy dochodzone jest roszczenie przeciwko konsumentowi. Sąd może jednak w wyjątkowych sytuacjach mając na względzie m.in. zasady słuszności pominąć fakt przedawnienia roszczenia przeciwko konsumentowi i uwzględnić powództwo w zakresie dochodzonego przedawnionego roszczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *