W jaki sposób odzyskać w całości zaległe alimenty?

W wyniku nowelizacji Kodeksu karnego, która weszła w życie 31 maja 2017r., wprowadzono skuteczne prawno-karne narzędzie służące do odzyskania zaległych alimentów, które pragnę w niniejszym artykule zwięźle przybliżyć.

Instytucja ta ma swoje zastosowanie wówczas, gdy osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych (np. ojciec) uchyla się od ich realizacji w sposób odpowiadający przestępstwu niealimentacji określonemu w art. 209 §1 Kodeksu karnego.

Istota tej instytucji polega na nie karaniu sprawcy przestępstwa niealimentacji typu podstawowego określonego w art. 209 § 1 k.k., jeśli ten przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiści w całości zaległe alimenty. Co należy rozumieć poprzez uiszczenie w całości zaległych alimentów, zostało omówione tutaj.

Powyższa regulacja ma na celu ochronę interesu uprawnionego do alimentów w przypadku popełnienia na jego szkodę przestępstwa niealimentacji typu podstawowego (art. 209 § 1 k.k.). W tym celu ustawodawca daje sprawcy możliwość nie poniesienia odpowiedzialności karnej, jeśli w określonym czasie zapłaci w całości zaległe alimenty. Instytucja ta jest przybliżona do instytucji “czynnego żalu”.

Jak wynika wprost z art. 209 § 4 k.k. możliwość uniknięcia kary nie dotyczy przypadku, gdy sprawcy zarzucany jest kwalifikowany typ przestępstwa niealimentacji, tj. uregulowany w art. 209 § 2 k.k. – za który przewidziana jest surowsza sankcja z uwagi na narażenie uprawnionego na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. W takiej sytuacji, gdy zarzut sprawcy został postawiony z art. 209 § 2 k.k., możliwość od uchylenia się od kary jest niemożliwa, bez względu na to, czy sprawca uiści w całości zaległe alimenty czy też nie.

Możliwość uchylenia się od kary jest możliwa więc tylko wtedy, gdy sprawcy zarzucane jest przestępstwo typu podstawowego przewidziane w art. 209 § 1 k.k. O ustawowych znamionach tego przestępstwa przeczytasz więcej tutaj.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *