Miesiąc: Wrzesień 2019

Prawo Karne

Przestępstwo kradzieży – na czym polega, czy organy ścigania słusznie stawiają mi zarzuty?

Przestępstwo kradzieży należy uznać za jedno z pospolitych przestępstw uregulowanych w polskim systemie prawa. Konstrukcja tego przestępstwa bardzo często niesie za sobą problemy związane z ustaleniem zakresu jego penalizacji, zwłaszcza wobec osób, które z nauką prawa karnego nie miały nigdy do czynienia.            Przestępstwo to w typie podstawowym zostało unormowane w art. 278 par 1 […]

Read More
Prawo Cywilne
Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Rozliczenie po rozwodzie małżonków w zakresie nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka

Rzeczą naturalną jest, że małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa dokonują różnych nakładów na rzeczy wspólne, tj. np. wykonują remont swojego wspólnego mieszkania z pieniędzy wspólnych. Dość powszechnym zjawiskiem jest również dokonywanie takich nakładów z majątku wspólnego na rzeczy, które nie są objęte wspólnością majątkową (małżeńską), lecz wchodzą w skład majątku osobistego jednego z małżonków. Przykładem […]

Read More