Co się stanie, kiedy tylko zaprzestaniemy spłacania alimentów – oczywiste oraz niemoralne przestępstwo niealimentacji.

Przestępstwo niealimentacji (wyparcie się od prawa alimentacyjnego) – wstęp.

Przestępstwo niealimentacji jest kolejnym z przestępstw skierowanych przeciw rodzinie i opiece (patrz również : przestępstwo znęcania się). Niektórzy twierdzą, że niepłacenie alimentów jest czymś normalnym , społecznie akceptowane, czy wręcz nierzadko zasadnym z uwagi na naszą czy uprawnionego do alimentów sytuację życiową lub majątkową. Nie do końca. Czasami spada na nas konieczność płacenia alimentów to jest to nasz obowiązek. Trzeba pamiętać, że alimenty często stanowią sporą część środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie naszego potomka czy byłego partnera/partnerki. Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego jest niezgodne z prawem, za co grozi nam surowa kara. Na domiar tego, taka pozycja jest zła moralnie. Jak można wytłumaczyć postawę zobowiązanego, który ma finansowe możliwości unormowania alimentów a tego nie robi? Przestępstwo niealimentacji jest następnym dowodem na to, jak łączą się gałęzie prawa rodzinnego oraz prawa karnego. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czy wyszczególniona akcja kwalifikuje się jako przestępstwo niealimentacji, kontynuuj czytanie.

Co to jest niealimentacja?

Niealimentacja to wykroczenie, które polega na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego. Chodzi o obowiązek alimentacyjny określony co do wysokości tj. świadczenie pieniężne. Uniknięcie zapłaty alimentów zachodzi, gdy osoba na której spoczywa obowiązek alimentacyjny ma obiektywną sposobność wykonać go, ale ze złej woli nie dopełnia go. Inaczej mówiąc obowiązany do alimentów posiada pieniądze, jednak nie chce zapłacić i ignoruje owy obowiązek. Jest to przestępstwo umyślne. Do przestępstwa niealimentacji dochodzi wtedy, gdy łączna wielkość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość minimum 3 świadczeń okresowych lub jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące.

Kiedy najczęściej popełniamy przestępstwo niealimentacji?

Patrząc na to, że najlepiej czuję się w sprawach dla mnie najważniejszych, czyli rodzinnych, często dostawałem pytanie od klientów, co się stanie jeżeli drugi rodzic nie będzie płacił alimentów na dziecko? Jak już wcześniej wskazałem, nieuiszczenie ciążących na stronie alimentów jest przestępstwem. Kiedy do tego dochodzi? Z mojej praktyki zawodowej okazuję się, że rodzic (były małżonek), na którym ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli zaprzestaje jego płacenia to ma to miejsce około roku od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego czy wyroku zasądzającego alimenty. Oczywiście, dochodzi do tego powoli, stopniowo. Z początku są to wpłaty po czasie, nieterminowe, wpłaty alimentów w okrojonej wysokości, aż w końcu nie płaci w ogóle. Dlaczego może dojść do zaprzestania płacenia alimentów? Przyczyny mogą się od siebie różnić. Bardzo często należą do nich nieprzewidziana bardzo trudna sytuacja życiowa obowiązanego, zmiana miejsca pracy czy narodziny drugiego dziecka z innego małżeństwa. Niejednokrotnie obowiązany do płacenia alimentów wykazuje się czystą złośliwością w stosunku do drugiego rodzica (byłego małżonka). Uważa bowiem, że nie będzie wyrównywał alimentów, bo w taki sposób chce pokarać drugiego partnera życiowego za rozwód. Jest to postawa nie mająca żadnego sensu, tak w stosunku do drugiego rodzica jak i małego dziecka, która oprócz konieczności zapłacenia przedawnionych alimentów oraz od nich, może spowodować bardzo niemiłe konsekwencje prawne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *