Konsekwencje zaprzestania spłacania alimentów na dziecko – oczywiste oraz niemoralne przestępstwo niealimentacji.

 

 

Kara niealimentacji (uchylanie się od prawa alimentacyjnego) – wstęp.

Przestępstwo niealimentacji jest kolejnym z przestępstw ukierunkowanych przeciw członkom rodziny i opiece (patrz również : przestępstwo znęcania się). Wiele osób myśli, że unikanie płacenia alimentów jest czymś normalnym , społecznie akceptowane, czy wręcz czasem zasadnym z uwagi na naszą czy uprawnionego do alimentów sytuację życiową lub majątkową, błąd! Czasami spada na nas konieczność uiszczania alimentów to jest to nasz obowiązek. Pamiętajmy, że alimenty zazwyczaj stanowią dużą część środków finansowych zaplanowanych na utrzymanie bobasa czy byłego partnera/partnerki. Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego jest niezgodne z prawem, za co grozi nam kara. W dodatku, taka pozycja jest naganna moralnie. Jak z natury wyjaśnić postawę zobowiązanego, który ma finansowe możliwości unormowania alimentów a tego nie robi? Przestępstwo niealimentacji jest którymś z kolei przykładem na to, jak zazębiają się gałęzie prawa rodzinnego oraz prawa karnego. Jeżeli byś chciał dowiedzieć się, czy wyszczególniona akcja kwalifikuje się jako przestępstwo niealimentacji, polecam przeczytać artykuł dalej.

Czym jest niealimentacja?

Niealimentacja jest przestępstwem, którego przedmiotem jest uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Chodzi o obowiązek alimentacyjny określony co do wielkości czyli świadczenie pieniężne. Uchylanie zapłaty alimentów zachodzi wtedy, gdy osoba na której spoczywa obowiązek alimentacyjny ma obiektywną możliwość do wykonania go, ale ze złej woli unika takowego obowiązku. Inaczej mówiąc obowiązany do alimentów posiada pieniądze i obiektywnie rzecz ujmując – może zapłacić alimenty, ale nie chce zapłacić i ignoruje owy obowiązek. Jest to przestępstwo o którym podmiot zdaje sobie sprawę i jest umyślne. Do nielegalnego przestępstwa niealimentacji dochodzi wtedy, gdy łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość minimum 3 świadczeń okresowych lub jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące.

Kiedy często popełniamy przestępstwo niealimentacji?

Patrząc na to, że specjalizuję się w sprawach kiedy chodzi o rodzinę, często dostawałem zapytanie od ludzi, co się stanie jeżeli drugi rodzic nie będzie płacił alimentów na dziecko? Nieuiszczenie ciążących na osobie alimentów jest przestępstwem. Kiedy najczęściej się z tym spotykamy? Z mojej praktyki zawodowej wynika, że rodzic (były małżonek), na którym spoczywa obowiązek alimentacyjny, jeżeli przestaje jego płacenia to ma to miejsce około roku – 2 lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego czy wyroku zasądzającego alimenty. Oczywiście, dochodzi do tego powoli, stopniowo. Początkowo są to nieterminowe wpłaty, wpłaty alimentów w okrojonej wysokości, aż w końcu zaprzestaje płacenia. Dlaczego może dojść do zaprzestania płacenia alimentów? Przyczyny mogą być różne. Bardzo często należą do nich trudna sytuacja w życiu obowiązanego, zmiana zatrudnienia czy narodziny następnego dziecka z innego małżeństwa. Często obowiązany do uiszczenia alimentów wykazuje się złośliwym podejściem do sprawy w stosunku do drugiego rodzica (byłego małżonka). Uważa bowiem, że nie będzie płacił alimentów, bo w taki sposób chce drugiego partnera życiowego za niepowodzenie życiowe i rozwód. Jest to postawa niemoralna, tak w stosunku do drugiego rodzica jak i małego dziecka, która oprócz konieczności zapłacenia zaległych alimentów oraz odsetek od nich, może spowodować bardzo niemiłe konsekwencje prawne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *