Prawo Karne

Prawo Karne

Obrona konieczna – czym jest i jak nie przekroczyć jej granic?

    Kodeks karny w rozdziale III zawiera szereg przepisów wyłączających odpowiedzialność karną. Do jednej z ich grup zalicza się tzw. kontratypy, które regulują okoliczności wyłączające bezprawność czynu.     POJĘCIE KONTRATYPÓW   Twórcą pojęcia kontratypów był prof. Władysław Wolter, według którego: „przez kontratypy rozumiemy te i tylko te okoliczności, które, mimo że czyn wykazuje […]

Read More
Prawo Karne

Prokurator nie reaguje na złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Jakie podjąć kroki?

         Zdarza się w praktyce, że pokrzywdzony bądź inna osoba, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, nie otrzymuje od organu procesowego żadnej informacji o tym, czy postępowanie wszczęto, bądź odmówiono jego wszczęcia. Często wśród takich przypadków okazuje się, że organ nie wydał postanowienia w przedmiocie wszczęcia bądź odmowie wszczęcia postępowania, a akta z zawiadomieniem znajdują […]

Read More
Prawo Karne
przestępstwo niealimentacji

W jaki sposób odzyskać w całości zaległe alimenty?

W wyniku nowelizacji Kodeksu karnego, która weszła w życie 31 maja 2017r., wprowadzono skuteczne prawno-karne narzędzie służące do odzyskania zaległych alimentów, które pragnę w niniejszym artykule zwięźle przybliżyć. Instytucja ta ma swoje zastosowanie wówczas, gdy osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych (np. ojciec) uchyla się od ich realizacji w sposób odpowiadający przestępstwu niealimentacji określonemu w art. […]

Read More
Prawo Karne
przestępstwo niealimentacji

PRZESTĘPSTWO NIEALIMENTACJI – SZERSZY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI (ZMIANY PO NOWELIZACJ Z 2017 ROKU).

Spis treści: OGRANICZENIE ŹRÓDŁA OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA PRZESTĘPSTWO NIEALIMENTACJI WYELIMINOWANIE ZNAMIENIA „UPORCZYWIŚCI” PODSUMOWANIE          Problem niealimentacji w Polsce jest zjawiskiem powszechnym i niestetycoraz częściej występującym. Z tych przyczyn ustawodawca uznałtakie zachowanie za społecznie szkodliwe i skryminalizował je w treści przepisu art. 209 Kodeksu karnego. Istotne znaczenie w kwestii ustalenia, czy dane […]

Read More