alimenty

Bez kategorii
Prawo Cywilne
Prawo Karne
Prawo Pracy
Prawo Rodzinne i Opiekuńcze
przestępstwo niealimentacji

Konsekwencje zaprzestania spłacania alimentów na dziecko – oczywiste oraz niemoralne przestępstwo niealimentacji.

    Kara niealimentacji (uchylanie się od prawa alimentacyjnego) – wstęp. Przestępstwo niealimentacji jest kolejnym z przestępstw ukierunkowanych przeciw członkom rodziny i opiece (patrz również : przestępstwo znęcania się). Wiele osób myśli, że unikanie płacenia alimentów jest czymś normalnym , społecznie akceptowane, czy wręcz czasem zasadnym z uwagi na naszą czy uprawnionego do alimentów sytuację […]

Read More
Prawo Cywilne
Prawo Karne
Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Co się dzieje, kiedy zaprzestaniemy spłacania alimentów. Jawne przestępstwo niealimentacji.

Przestępstwo niealimentacji (uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego) – początek. Przestępstwo niealimentacji jest kolejnym z przestępstw ukierunkowanych przeciwko rodzinie i opiece (spójrz także: przestępstwo znęcania się). Niektórzy twierdzą, że unikanie płacenia alimentów jest czymś zwyczajnym, społecznie zaakceptowane, czy wręcz nierzadko zasadnym z uwagi na naszą czy uprawnionego do alimentów sytuację życiową lub majątkową, błąd! Często spada […]

Read More