art. 25 k.k.

Prawo Karne

Obrona konieczna – czym jest i jak nie przekroczyć jej granic?

    Kodeks karny w rozdziale III zawiera szereg przepisów wyłączających odpowiedzialność karną. Do jednej z ich grup zalicza się tzw. kontratypy, które regulują okoliczności wyłączające bezprawność czynu.     POJĘCIE KONTRATYPÓW   Twórcą pojęcia kontratypów był prof. Władysław Wolter, według którego: „przez kontratypy rozumiemy te i tylko te okoliczności, które, mimo że czyn wykazuje […]

Read More