co dalej

Prawo Karne

Prokurator nie reaguje na złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Jakie podjąć kroki?

         Zdarza się w praktyce, że pokrzywdzony bądź inna osoba, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, nie otrzymuje od organu procesowego żadnej informacji o tym, czy postępowanie wszczęto, bądź odmówiono jego wszczęcia. Często wśród takich przypadków okazuje się, że organ nie wydał postanowienia w przedmiocie wszczęcia bądź odmowie wszczęcia postępowania, a akta z zawiadomieniem znajdują […]

Read More