nakaz zapłaty

Prawo Cywilne

Czy przedawnione roszczenie wygasa?

Witam Was serdecznie! Chcę dziś poruszyć temat przedawnień roszczeń. Większość z Was zapewne ma świadomość tego, że roszczenia (uprawnienia do żądania świadczeń), co do zasady ulegają przedawnieniu. Następuje to po upływie określonego prawem terminu przedawnienia. Kodeks cywilny zawiera ogólne regulacje dotyczące terminu przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c.), jak też szczególne odnoszące się do konkretnych roszczeń […]

Read More