nowelizacja przestępstwo niealimentacji

Prawo Karne
przestępstwo niealimentacji

PRZESTĘPSTWO NIEALIMENTACJI – SZERSZY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI (ZMIANY PO NOWELIZACJ Z 2017 ROKU).

Spis treści: OGRANICZENIE ŹRÓDŁA OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA PRZESTĘPSTWO NIEALIMENTACJI WYELIMINOWANIE ZNAMIENIA „UPORCZYWIŚCI” PODSUMOWANIE          Problem niealimentacji w Polsce jest zjawiskiem powszechnym i niestetycoraz częściej występującym. Z tych przyczyn ustawodawca uznałtakie zachowanie za społecznie szkodliwe i skryminalizował je w treści przepisu art. 209 Kodeksu karnego. Istotne znaczenie w kwestii ustalenia, czy dane […]

Read More