prawo niealimentacji

Prawo Cywilne
Prawo Karne
Prawo Pracy
Prawo Rodzinne i Opiekuńcze
przestępstwo niealimentacji

Co się stanie, kiedy tylko zaprzestaniemy spłacania alimentów – oczywiste oraz niemoralne przestępstwo niealimentacji.

Przestępstwo niealimentacji (wyparcie się od prawa alimentacyjnego) – wstęp. Przestępstwo niealimentacji jest kolejnym z przestępstw skierowanych przeciw rodzinie i opiece (patrz również : przestępstwo znęcania się). Niektórzy twierdzą, że niepłacenie alimentów jest czymś normalnym , społecznie akceptowane, czy wręcz nierzadko zasadnym z uwagi na naszą czy uprawnionego do alimentów sytuację życiową lub majątkową. Nie do […]

Read More