przestępstwo niealimentacji

Prawo Cywilne
Prawo Karne
Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Co się dzieje, kiedy zaprzestaniemy spłacania alimentów. Jawne przestępstwo niealimentacji.

Przestępstwo niealimentacji (uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego) – początek. Przestępstwo niealimentacji jest kolejnym z przestępstw ukierunkowanych przeciwko rodzinie i opiece (spójrz także: przestępstwo znęcania się). Niektórzy twierdzą, że unikanie płacenia alimentów jest czymś zwyczajnym, społecznie zaakceptowane, czy wręcz nierzadko zasadnym z uwagi na naszą czy uprawnionego do alimentów sytuację życiową lub majątkową, błąd! Często spada […]

Read More
Prawo Karne
przestępstwo niealimentacji

W jaki sposób odzyskać w całości zaległe alimenty?

W wyniku nowelizacji Kodeksu karnego, która weszła w życie 31 maja 2017r., wprowadzono skuteczne prawno-karne narzędzie służące do odzyskania zaległych alimentów, które pragnę w niniejszym artykule zwięźle przybliżyć. Instytucja ta ma swoje zastosowanie wówczas, gdy osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych (np. ojciec) uchyla się od ich realizacji w sposób odpowiadający przestępstwu niealimentacji określonemu w art. […]

Read More
Prawo Karne
przestępstwo niealimentacji

PRZESTĘPSTWO NIEALIMENTACJI – SZERSZY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI (ZMIANY PO NOWELIZACJ Z 2017 ROKU).

Spis treści: OGRANICZENIE ŹRÓDŁA OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA PRZESTĘPSTWO NIEALIMENTACJI WYELIMINOWANIE ZNAMIENIA „UPORCZYWIŚCI” PODSUMOWANIE          Problem niealimentacji w Polsce jest zjawiskiem powszechnym i niestetycoraz częściej występującym. Z tych przyczyn ustawodawca uznałtakie zachowanie za społecznie szkodliwe i skryminalizował je w treści przepisu art. 209 Kodeksu karnego. Istotne znaczenie w kwestii ustalenia, czy dane […]

Read More