uchylenie się od kary za niealimentację

Prawo Karne
przestępstwo niealimentacji

W jaki sposób odzyskać w całości zaległe alimenty?

W wyniku nowelizacji Kodeksu karnego, która weszła w życie 31 maja 2017r., wprowadzono skuteczne prawno-karne narzędzie służące do odzyskania zaległych alimentów, które pragnę w niniejszym artykule zwięźle przybliżyć. Instytucja ta ma swoje zastosowanie wówczas, gdy osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych (np. ojciec) uchyla się od ich realizacji w sposób odpowiadający przestępstwu niealimentacji określonemu w art. […]

Read More